DAEMON Tools Toolbar 1.1.9.16

DAEMON Tools Toolbar 1.1.9.16

DAEMON Tools – Freeware
ra khỏi 80 phiếu
image/svg+xml VERY GOOD User Rating
DAEMON Tools Toolbar là một chương trình bổ trợ trình duyệt (IE, Firefox) cho phép bạn mở rộng của bạn chức năng DT:

Truy cập nhanh để tính năng DAEMON Tools Lite
Công cụ Weather: Đặt vị trí của bạn và nhận được dự báo với công cụ thời tiết
Đài phát thanh chơi: lắng nghe bạn yêu thích radiostations với thanh công cụ Astroburn radio player
Thông tin IP: tìm hiểu thông tin IP với IPlookup công cụ
Dịch từ dễ dàng với Lingvo hoặc Pragma: dịch từ dễ dàng với Lingvo hoặc Pragma
Nhanh chóng tìm kiếm trên web: nhanh chóng tìm kiếm trên web cho hình ảnh, trò chơi và nhiều hơn nữa.

Tổng quan

DAEMON Tools Toolbar là một Freeware phần mềm trong danh mục Mạng toàn cầu được phát triển bởi DAEMON Tools.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 346 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của DAEMON Tools Toolbar là 1.1.9.16, phát hành vào ngày 19/11/2015. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 24/04/2008. Phiên bản phổ biến nhất là 1.1.2.185, được sử dụng bởi 27 % trong tất cả các cài đặt.

DAEMON Tools Toolbar đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows.

Người sử dụng của DAEMON Tools Toolbar đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho DAEMON Tools Toolbar!

Cài đặt

người sử dụng 346 UpdateStar có DAEMON Tools Toolbar cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản